Conservatieve behandeling bij patiënten met eindstadium nierfalen

Conservatieve behandeling bij patiënten met eindstadium nierfalen

Afgerond in:Q2 2024
AchtergrondinformatieVoor kwetsbare ouderen kan de keuze voor een conservatief behandeltraject bij eindstadium nierfalen een goed alternatief zijn voor een belastend dialyse traject. De overleving na start van behandeling verschilt niet significant en patiënten worden minder vaak opgenomen als zij kiezen voor conservatieve behandeling. Het  aantal patiënten dat kiest voor conservatieve behandeling zal geleidelijk toenemen met het vergrijzen van de populatie en complexe comorbiditeiten. Er is echter geen heldere definitie van wat ‘conservatieve zorg’ inhoudt en er is veel praktijkvariatie in Nederland. Dit betreft praktijkvariatie in de voorlichting, in uitvoering van conservatieve behandeling en in de terugverwijzing naar de 1e lijn indien gewenst door de patiënt, bijvoorbeeld als het een te grote opgave wordt om het ziekenhuis frequent te bezoeken. Gestructureerde aandacht voor deze vorm van behandeling ontbreekt in de opleiding tot internist-nefroloog en er zijn geen formele bijscholingen op dit vlak. Een evaluatie in het land toont dat er behoefte is aan handvatten om conservatieve behandeling bij eindstadium nierfalen concreet vorm te geven, aangezien een richtlijn ontbreekt.   Door te inventariseren wat goede praktijkvoorbeelden (Good Practices) zijn op het gebied van conservatieve behandeling bij eindstadium nierfalen en deze te gebruiken bij het opstellen van een Toolkit Conservatieve Behandeling, kunnen praktische adviezen geformuleerd worden voor zorgverleners om in hun centrum de voorlichting voor conservatieve behandeling te verbeteren en de inrichting van een zorgpad conservatieve behandeling vorm te geven. Daarbij worden op dit moment verschillende studies gedaan die belangrijke inhoud kunnen aanleveren voor de ontwikkeling van deze toolkit.
DoelenMet het project worden good practices voor de conservatieve behandeling verzamelt. Daarnaast wordt de bestaande keuzehulp voor patiënten met Nierfalen uitgebreid met informatie over de conservatie behandeling, en wordt deze keuze in de praktijk verder geëvalueerd. Daarnaast wordt er in afstemming met de huisartsen bekeken op welke manier de eerste lijn nog meer kan worden ondersteunt wanneer de patiënt voor een conservatieve behandeling kiest.
In samenwerking metNHG Nierpatiëntenvereniging Nederland NVKG
Contactpersoon NIVGertjan Mantjes
Relevante bijlages/linksConservatieve therapie bij nierfalen