Doorontwikkeling Kwaliteitsregistratie Diabetes Mellitus (DPARD)

Doorontwikkeling Kwaliteitsregistratie Diabetes Mellitus (DPARD)

AchtergrondinformatieDPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) registreert alle patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2 en andere chronische typen diabetes mellitus, die hiervoor onder behandeling zijn op de polikliniek van een het ziekenhuis (zowel 2e als 3e lijn). DPARD omvat zowel kinderen als volwassenen; de betrokken beroepsgroepen zijn kinderartsen en internisten.    
DoelenHet primaire doel van de DPARD is het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de intramurale diabeteszorg in Nederland. Basisvoorwaarde hiervoor, is dat men beschikt over betrouwbare en uniforme kwaliteitsinformatie. Deze informatie ontbreekt op dit moment in Nederland. De DPARD registratie wordt daarom gezien als essentiële stap richting kwaliteitsverbetering van de diabeteszorg. Het secundaire doel van DPARD is doelmatigheidsonderzoek en (observationeel) wetenschappelijk onderzoek. Bovendien bevordert de DPARD de transparantie van zorgkwaliteit richting stakeholders zoals Zorginstituut Nederland. Per 2020 is het mogelijk om bijna alle verplichte indicatoren aan te leveren bij het Transparantieportaal.
Laatste statusupdateHet project is reeds afgerond
In samenwerking metNVK DVN
Contactpersoon NIVEveline Stevens
Relevante bijlages/linksDutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes – DPARD