Handheld echografie voor de interne geneeskunde

Handheld echografie voor de interne geneeskunde

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Echografie aan het bed maakt de zorg effectiever, maar het kost vaak (te) veel tijd om een echoapparaat te gaan halen, zeker als je echografie als onderdeel van het normale lichamelijk onderzoek beschouwt. Handheld echoapparatuur kan worden meegedragen in de witte jas en direct worden gebruikt tijdens het lichamelijk onderzoek.

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

We hebben een centrale kluis ingericht op de AOA met tablets en 3 soorten echoprobes. Iedereen die een klinische taak heeft kan aan het begin van de dag een tablet en bijbehorende probes in de zak steken. Tot nu toe is er genoeg apparatuur om in de behoefte te voorzien (5 lineaire probes, 7 convexe probes en 9 sectorprobes). De tablets zijn digitaal beveiligd en de beelden kunnen in het EPD worden opgeslagen.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

In eerste instantie werd echografie door het divisiebestuur gezien als onwenselijk want concurrerend met de radiologie. Geleidelijk aan is duidelijk geworden dat er weinig overlap is met wat de radioloog. Ook de cardiologie vond het aanvankelijk gevaarlijk als internisten echo’s van het hart zouden gaan maken en met onvoldoende training verkeerde conclusies zouden trekken. Later hebben we met radiologen en cardiologen samen een cursus opgezet en is er geld beschikbaar gemaakt voor aanschaf van de apparatuur.  

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Ja, zie antwoord bij de vraag hierboven.

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Er is inmiddels veel bewijs voor de toegevoegde waarde van POCUS. In geef ik onderwijs, waarbij ik steeds probeer te toetsen wat er nodig is om te zorgen dat men echo’s maakt en juist interpreteert.

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Martijn Bauer, Internist-infectioloog en projectleider!