Herziening kwaliteitsvistaties dialysecentra

Herziening kwaliteitsvistaties dialysecentra

Afgerond in:Q3 2022
AchtergrondinformatieNederlandse dialysecentra participeren in een kwaliteitssysteem gebaseerd op 2 pijlers:
1. Toetsing door een externe Certificerende Instelling op basis van de HKZ norm voor dialysecentra 2016.
2. toetsing door een visitatiecommissie ad hoc (samengesteld internist-nefrologen en dialyseverpleegkundigen uit de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) op basis Visitatiestellingen.
Deze beroepsinhoudelijke normen zijn door beroepsorganisaties van nefrologen en dialyseverpleegkundigen vastgelegd en worden periodiek herzien. Beide vormen van toetsing vinden gelijktijdig plaats in een driejarige cyclus.
DoelenDoelen van de herziening kwaliteitsvisitaties dialysecentra zijn:
1. Administratieve lasten verlichten
2. Integreren van kwaliteitssystemen
3. Versterken van de positie van het patiënten perspectief bij de kwaliteitsborging
Contactpersoon NIVGertjan Mantjes