IC-markt

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Op de IC-markt zijn verschillende stands en workshops te bezoeken met voor de post IC-patiënt en zijn/haar naasten relevante thema’s. Voorbeelden hiervan zijn bewegen in het dagelijks leven, gezonde en eiwitrijke voeding en verbeteren van mentale gezondheid. De stands zijn zodanig ingericht dat deze praktische handvatten bieden die toepasbaar zijn in het dagelijkse leven.  

Daarnaast brengt het evenement zorgprofessionals en lotgenoten samen, wat het delen van kennis en ervaringen mogelijk maakt. Door het bij elkaar brengen van de verschillende partijen kunnen patiënten en hun naasten op een laagdrempelige manier de informatie vinden waar zij naar op zoek zijn.  

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

De IC-markt is uitgetest tijdens een georganiseerd IC-café en werd door de post IC-patiënten en hun naasten erg gewaardeerd. Het werd omschreven als een waardevolle manier om de informatie te verkrijgen waar behoefte aan is.  

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

De behoefte aan informatie en het moment waarop dit optreedt wisselen per patiënt en zijn/haar naasten. Een student van de master ‘health innovation’ heeft onderzoek gedaan naar de beste manier om patiënten te informeren. Hier kwam een fysiek contactmoment uit, aan digitale tools bleek veel minder behoefte te zijn bij de patiënten in onze regio die aan het onderzoek hebben meegewerkt.  

Een belangrijk probleem waar we tegenaan gelopen zijn is het gebrek aan financiering voor post-IC zorg. Alle nazorgactiviteiten, waaronder ook het IC-café en de daaraan gekoppelde IC-markt, moeten worden gefinancierd uit eigen middelen of sponsoring.  

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

De IC-markt is gekoppeld aan ons periodieke regionale IC-café, het is de bedoeling om dit bij een volgende editie weer in dezelfde vorm te organiseren. 

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Nee, we hebben een evaluatie verricht onder zorgverleners, post-IC patiënten en naasten. Dit pakte positief uit en daarom hebben we besloten de ICmarkt onderdeel te maken van toekomstige IC-cafés. 

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Carina Bethlehem, intensivist en projectleider!