Implementatie van spoedechografie voor Giant Cell Arteritis

Implementatie van spoedechografie voor Giant Cell Arteritis

Afgerond in:Q2 2024
AchtergrondinformatieDe acute zorg voor patiënten met potentiële grote vaten vasculitis (Giant Cell Arteritis, ook wel reuscelarteriitis of arteriitis temporalis genoemd, verder in dit document afgekort als GCA) is sterk versnippert. Afhankelijk van de presenterende klacht, meldt de patiënt zich bijvoorbeeld bij de oogarts (acuut visus verlies), neuroloog (CVA, amaurosis fugax), KNO arts (vertigo), reumatoloog (GCA en PMR klachten), vaatchirurg (occluderend en aneurysmatisch vaatlijden), algemeen internist (ongedifferentieerd zoals algehele malaise, koorts, gewichtsverlies), en meestal aanvankelijk in de eerste lijn bij de huisarts. Deze versnippering van de acute opvang draagt er zonder meer aan bij dat de diagnose vertraagd wordt gesteld en adequate initiële therapie (glucocorticoïden) later dan noodzakelijk wordt gestart. Juist de eerste dagen na het ontstaan van deze symptomen zijn essentieel, wanneer dit window of opportunity niet wordt benut, kan er irreversibele orgaanschade optreden. Ook worden veel patiënten onnodig behandeld zonder dat er de juiste diagnostiek is gedaan. Met spoedechografie van de bloedvaten kan de diagnose snel worden gesteld, dan wel uitgesloten. Het is echter een methode die veel ervaring vergt, tijdrovend is, de juiste apparatuur behoeft, en ingebed dient te worden in een duidelijke structuur voor opvang van deze patiënten. In Nederland wordt deze techniek door verschillende zorgverleners en afdelingen uitgevoerd (reumatologen, vaatlaboratoria, KNF laboratoria) met wisselende expertise en inbedding. Het is zeer belangrijk te realiseren dat de ontwikkelingen op echografie gebied snel gaan en dat de vertaling naar de praktijk onvoldoende heeft plaatsgevonden in de vaatlaboratoria. In Europa is een aantal expertise centra op GCA die de spoedechografie bij GCA state-of-the-art verrichten en daarnaast zijn er enkele vaatlaboranten hierin specifiek getraind in samenwerking met internationaal erkende centra. Het is echter van groot belang om state-of-the-art spoedechografie beschikbaar te hebben in meer ziekenhuizen, ook daar waar op dit moment specifiek getrainde zorgverleners (reumatologen, vaatlaboranten) deze echo niet kunnen verrichten. Op dit moment is er geen zicht op wie in Nederland hierin adequaat is getraind, en mist er een structuur om kennis en innovatie uit te wisselen op dit gebied. Het is de bij uitstek de juiste state-of-the-art diagnostiek, op de juist plek. Juist omdat de initiële diagnostiek zo belangrijk is, dient dit, centraal en snel beschikbaar te zijn. Het vervolgtraject kan dan mits ingebed in een regionaal netwerk, weer plaats vinden dichter bij huis.
DoelenIn dit project wordt een platform en een e-learning module voor medisch specialisten opgezet en formuleren wij een leidraad die beschrijft hoe de spoedechografie ingebed kan worden in de zorg.
In samenwerking metNVvH NVR
Contactpersoon NIVGertjan Mantjes