Intraveneuze Antibiotica Thuis door geschoolde patiënten en naasten.  

Intraveneuze Antibiotica Thuis door geschoolde patiënten en naasten.  

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

In het CWZ is reeds 20 jaar ervaring het toedienen van intraveneuze antibiotica in de thuissituatie uitgevoerd door specialistische thuiszorg. Gezien de huidige ontwikkelingen in patiëntparticipatie, toename van zorgbehoefte en het personeelstekort in de (thuis-)zorg is er gestart met een project voor het aanleren van deze handeling tijdens ziekenhuisopname.  Er is gestart met een project om patiënt en naasten te scholen om zelf intraveneuze antibiotica thuis toe te dienen met achterwacht van het specialistische thuiszorg.

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

Er zijn heden patiënten en naasten met name in thuissituatie geschoold in het zelf toedienen van intraveneuze antibiotica, daarnaast zijn patiënten en naasten geïnterviewd om de ervaringen en behoeften in kaart te brengen. Met deze gegevens wordt er nu gewerkt om dit proces te versnellen en het aanleren van de handeling in het ziekenhuis te laten plaats vinden in de CWZ academie.  

Het doel van bovenstaand: bevorderen van zelfmanagement, eigen regie in ziekteproces en herstel, versnellen van ontslag naar huis en afname van druk op specialistische thuiszorg.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

Afstemming met alle betrokken partijen in dit complexe proces en opstarten van nieuwe zorg kost tijd. 

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Het aanleren in thuissituatie verloopt naar wens, behoefte om dit proces te versnellen doormiddel van opstarten CWZ academie volgt. 

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Er zijn interviews afgenomen met patiënten, verdere validatie volgt nog.

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Mechteld Vermeulen, internist-endocrinoloog en projectleider!