DRAIM: Kwaliteitsregistratie op de SEH voor de interne geneeskunde

DRAIM: Kwaliteitsregistratie op de SEH voor de interne geneeskunde

Afgerond in: Lopend project
Achtergrondinformatie Nationaal en internationaal zien we dat de kwaliteit van de acute zorg onder druk staat door de toegenomen en meer complexe zorgvraag, waardoor de kwaliteit van geleverde zorg negatief kan beïnvloeden. Demografische veranderingen, zoals veroudering, spelen een belangrijke rol in deze toenemende zorgvraag. Bij patiënten die de SEH bezoeken om een medische (niet-trauma) reden worden vaker multimorbiditeit en polyfarmacie gezien. Dit leidt tot complexe klinische presentaties, waarbij meer diagnostiek en multidisciplinaire zorg noodzakelijk is. De meeste van deze patiënten worden tijdens hun verblijf op de SEH of de acute opname afdeling (AOA) gezien door internisten. 
Het afgelopen griepseizoen werden de problemen opnieuw duidelijk zichtbaar: het gebrek aan personele capaciteit, een toegenomen werkdruk en situaties met meer patiënten dan behandelkamers – het zogenaamde ‘crowding’ – op de SEH. Hoewel de kwaliteit zichtbaar onder druk staat, is er momenteel geen landelijke kwaliteitsregistratie of database die voorziet in informatie over de acute patiëntenstroom in Nederland, op de SEH en daarna. Ook zijn de effecten van bijvoorbeeld drukte tijdens een griepseizoen, of COVID-19, in Nederland niet goed te meten. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor deze patiënten te waarborgen en te verbeteren is betrouwbare kwaliteitsinformatie zoals aantallen patiënten, reden van komst, verblijfstijd, effect van behandeling en ervaren kwaliteit van de geboden zorg nodig. Daarom is op initiatief van de NIV en Patiëntenfederatie Nederland de DRAIM (Dutch Registry Acute Internal Medicine) ontwikkeld. Een kwaliteitsregistratie van interne patiënten die zich presenteren op de SEH met informatie van voor en na het SEH-bezoek, om de longitudinale zorg rondom een SEH-bezoek in beeld te brengen.   
Doelen De kwaliteitsregistratie biedt een grote bron van informatie voor allerlei verschillende vraagstukken. Zo kan er kennis worden opgedaan over meer organisatorische aspecten van de acute zorg (volume patiënten met interne problematiek op de SEH, impact van AOA op de uitkomsten van zorg), maar kan er ook meer op de klinische parameters gefocust worden. Op dit moment ligt er een enorme druk op de acute zorg, en er is weinig tot geen inzicht in de impact van organisatiekeuzes op de uitkomsten van de patiëntenzorg. 
Laatste statusupdate Q3 2023: Momenteel zijn 7 ziekenhuizen aangesloten bij DRAIM, en de kwaliteitsregistratie zet deze uitbreiding voort. De projectgroep en stuurgroep van DRAIM zetten zich in voor de opname van DRAIM in het Register Kwaliteitsregistraties. Hierdoor ondergaat DRAIM de lopende toetsingsprocedure die geïnitieerd is door het Shared Service Centre (SSC). Tevens richt DRAIM zich op de doorontwikkeling van de dataset, met onder andere het doel om de bestaande dataset uit te breidden met informatie over het traject dat patiënten met een acute zorgbehoefte volgen vóór, tijdens en na een bezoek aan de spoedeisende hulp. Daarnaast staat de integratie van de ervaren kwaliteit van zorg op de agenda, waarbij gebruik gemaakt zal worden van patient-reported measurements (PROMs/PREMs).
DRAIM zet zich in voor verduurzaming van kwaliteitsregistraties en standaardisatie van gegevens, wat onder andere het gebruik van Zorg Informatie Bouwstenen (ZIBs) omvat. In samenwerking met onze verwerker MRDM streven we voortdurend naar verbetering, uitbreiding en innovatie, met nadruk op kwaliteit en efficiëntie.
In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland 
Contactpersoon NIV Elsemieke Mols
Relevante bijlages/links DRAIM Reglement
www.draim.nl