Multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit

Multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit

Afgerond in:Q1 2024
AchtergrondinformatieBij patiënten met chronische ziektes kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn. Wanneer patiënten opgenomen of in een (semi-)acuut diagnostisch of behandeltraject zijn, bestaan er standaard overlegstructuren om gezamenlijk de juiste diagnostische of therapeutische stappen vast te stellen. Een van deze overlegstructuren is het MDO. Dit overleg in de huidige vorm volstaat echter niet om de chronische patiënt met multimorbide problematiek te bespreken.
DoelenIn de leidraad, die primair is bedoeld voor medisch specialisten in de tweede lijn die zorgen voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen en secundair voor beleidsmakers, worden handvatten geboden om de juiste doelgroep te herkennen, en om een MDB te organiseren. Het is belangrijk om op te merken dat de leidraad niet als verplichting bedoeld is, maar eerder als een stimulans om te reflecteren op het probleem en een start te maken om de zorg voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Om de multidisciplinaire beoordeling bij patienten met multimorbiditeit op een juiste wijze mogelijk te maken is het daarnaast essentieel dat er juiste randvoorwaarden komen. Op dit moment is de zorg zodanig georganiseerd dat het implementeren van een dergelijke zorgvorm erg moeizaam verloopt. Het bieden van ruimte om een overlegstructuur te organiseren voor patiënten met chronische multimorbiditeit dient gezamenlijk met relevante stakeholders bewerkstelligd te worden. 
EindproductLeidraad multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit
In samenwerking metPatiëntenfederatie Nederland
Verschillende andere specialismen (geriatrie, longartsen, cardiologen, revalidatieartsen, chirurgen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen)
Contactpersoon NIVMaike van Leeuwen