Ontwikkeling van de Patient Benefit Assessment Scale

Ontwikkeling van de Patient Benefit Assessment Scale

Afgerond in:Q1 2024
AchtergrondinformatieVoor veel oudere patiënten is een ziekenhuisbehandeling een intensieve periode met veel onzekerheid. Of deze behandeling ook van toegevoegde waarde voor de behoeften van de individuele patiënt is (geweest), met andere woorden of de behandeling ook daadwerkelijk ‘baat’ heeft opgeleverd, wordt bepaald door het feit of de behandeling ook echt heeft geleid tot een verbetering van symptomen, klachten of kwaliteit van leven van de patiënt. (Windeler, 2006). De P-BAS is een instrument dat niet alleen het praten over eigen doelen met patiënten vereenvoudigt, maar ook de toegevoegde waarde van de behandeling op individueel en groepsniveau concreet kan vaststellen. De P-BAS zal daarom niet alleen leiden tot grotere inzichtelijkheid van de doelen en de verwachtingen van de patiënt wat betreft de gewenste uitkomst van diens ziekenhuisbehandeling (emotionele/persoonlijke waarde), maar kan ook de andere waarden van de behandeling die aan een patiënt of patiëntengroep wordt geboden tot uitdrukking brengen zoals gelijke beschikbaarheid, kleine variatie in uitkomsten en toegankelijkheid van zorg ongeacht iemands health literacy.
DoelenDe P-BAS zal het gesprek met de patiënt over diens doelen en verwachtingen ten aanzien van diens ziekenhuisbehandeling faciliteren en zal bovendien bij het behalen van deze doelen te evalueren, kunnen ondersteunen. De doelstellingen zijn:
1. Valideren (vaststellen) van de schriftelijke vragenlijst i.s.m. oudere ziekenhuispatiënten.
2. Ontwikkelen van de plaatsjesversie van de P-BAS en na bepaling van de betrouwbaarheid en validiteit het toepassen ervan middels een pilot in twee ziekenhuizen.
3. Evaluatie van het gebruik van de P-BAS in specifieke patiëntengroepen zoals ouderen met een heupfractuur, patiënten die starten met dialyse, patiënten die worden behandeld voor een colorectale tumor of voor een TAVI.
Laatste statusupdateQ3 2021
In samenwerking metNVKG NOV NVvH
Contactpersoon NIVGertjan Mantjes