Opschalen thuismonitoring via het Rijnstate virtueel zorgcentrum als vervanging klinische opnamedagen.

Opschalen thuismonitoring via het Rijnstate virtueel zorgcentrum als vervanging klinische opnamedagen.

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Waarom: antwoord op combinatie toenemende zorgvraag en toenemende krapte capaciteit (personeel, bedden en geld). 
Wat: monitoring op afstand door het team verpleegkundigen (VPK) van ons virtueel zorgcentrum (VZC) binnen een raamwerkprotocol met ingrediënten wisselend afhankelijk van het traject): 

 • contact/connectie middels Luscii app 
 • meerdere keren per dag contact VPK van VZC 
 • metingen op afstand, soms inzet healthdot (slimme pleister) 
 • alarmering 
 • verpleging waar nodig m.b.v thuiszorg 
 • zonodig behandeling middels IV antibiotica, of andere IV therapie, Zuurstof therapie, etc. 
 • supervisie door medisch specialist 

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

Dit is een Rijnstate-breed innovatieproject waarbinnen internisten, maar ook andere specialismen participeren. De ontwikkeling was al ingezet, maar COVID-19 heeft het doen vliegen waardoor tijdens de pandemie vele patiënten op afstand verpleegd zijn en er zeer vele opnamedagen bespaard zijn. 

De uitdaging is nu anders (zie het waarom hierboven), maar de ingrediënten zijn vergelijkbaar en de geleerde lessen zijn meegenomen. 

We hebben nu de volgende lopende kliniek-vervangende zorgpaden: COVID, Influenza, COPD, infectieziekten (urosepsis, pneumonie, erysipelas), pancreatitis.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

Het betreft werk in uitvoering. De techniek staat als een huis en is niet meer de limiterende factor. We lopen op dit moment aan tegen de veranderkundige belemmeringen. De uitdaging is om zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) deze nieuwe vorm van zorg als standaard zorg te laten zien en ook erna te handelen. 

We zijn nu druk bezig met ons veranderplan. Ingrediënten daarin die nodig zijn: 

 • Leiderschap/vaandeldragers onder medici en verpleegkundigen 
 • Meer en betere communicatie ziekenhuisbreed over deze nieuwe standaard 
 • Leren van elkaar i.p.v. controleren 
 • Financieel comfort bij de medici 
 • Capaciteitsmanagement: meer tijd voor de overblijvende patiënten met een gemiddeld hogere zorgzwaarte.

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Geïmplementeerd en nog meer zorgpaden worden komende maanden geïmplementeerd. De echte uitdaging is nu de opschaling via het internaliseren van deze zorg als standaard optie. 

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Ik denk dat we niet vooraf moeten valideren. Het is een kwestie van doen en monitoren. Tot nu toe is het aantal heropnames en complicaties niet hoger dan bij de traditionele klinische zorg. Dit hangt natuurlijk wel ook samen met de patiënt selectie met een bias naar gemiddeld klinisch betere patiënten. 
Cruciaal is dat we blijven monitoren en analyseren of deze ontwikkeling antwoord geeft op de aanleiding waarvoor we het allemaal doen. Biedt de innovatie een antwoord op de combinatie van een toenemende zorgvraag en toenemende krapte capaciteit? Voor welke zorgvragen geldt dit, en zijn ook de extramurale kosten meegerekend?

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Mark Claassen, internist-infectioloog en projectleider!