Preoperatieve screening penicilline allergie 

Preoperatieve screening penicilline allergie 

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Ongeveer 90% van de geregistreerde penicilline allergieën is niet terecht. Deze mensen kunnen veilig penicillines gebruiken en hoeven niet te worden behandeld met een tweede keus antibiotica dat vaak meer bijwerkingen geeft en minder effectief is.  

Uit de literatuur is bekend dat mensen met een geregistreerde penicilline allergie vaker wondinfecties krijgen na een operatie. Om het gebruik van optimale perioperatieve profylaxe te bevorderen zijn we een pilot gestart in samenwerking met de orthopedie waarbij we patiënten met een geregistreerde penicilline allergie preoperatief screenen volgens de SWAB richtlijn ‘Aanpak bij vermoeden van antibiotica allergie’ en waar mogelijk ontlabelen.   

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

Het afgelopen half jaar hebben we ongeveer 35 mensen van de wachtlijst orthopedie gescreend. In vrijwel alle gevallen kon de allergie worden ontlabeld. Deze patiënten hebben perioperatief de gebruikelijke profylaxe gekregen in plaats van het minder effectieve alternatief clindamycine.  

De evaluatie van de pilot zal in het voorjaar plaatsvinden door middel van een analyse van het perioperatieve antibioticagebruik bij orthopedische ingrepen.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

Er is een rapportage gebouwd in Epic waarmee de wachtlijst van de orthopedie inzichtelijk is. De screening op penicilline allergieën dient nu nog handmatig plaats te vinden o.b.v. verwijsgegevens, omdat dit vaak pas in het EPD ingevuld wordt bij het preoperatieve spreekuur of de preoperatieve medicatieverificatie. Deze momenten vinden kort voor de operatie plaats en we willen patiënten graag in een eerder stadium al oproepen i.v.m. de logistieke planning.  

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Het project draait op dit moment als pilot. Als de evaluatie positief uitpakt is het de bedoeling de preoperatieve screening voor alle patiënten in te gaan voeren. Het is niet haalbaar om al deze patiënten handmatig te screenen. Er zal daarom een order moeten worden ingebouwd in de ordersets die gebruikt worden voor aanvraag van een ingreep, zodat de hoofdbehandelaar deze kan aanvinken bij patiënten met een allergie.

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Evaluatie van effect wordt nog ingepland, de geleverde zorg is conform een multidisciplinaire richtlijn.

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Carina Bethlehem, intensivist en projectleider!