Thuismonitoring diabetes type 2  

Thuismonitoring diabetes type 2  

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

Telebegeleiding of thuismonitoring voor diabetes type 2 is opgestart in mei 2020 met als doel patiënten met diabetes type 2 met een app op afstand te begeleiden.

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

We hebben ons zorgpad voor nieuwe en chronische type 2 patiënten beter in kaart gebracht en gekeken wat de belemmeringen waren in goede glucoseregulatie en actieve terugverwijzing naar de eerste lijn. We hebben de app ontworpen met partner Luscii met de intentie in te zetten bij het merendeel van onze nieuwe type 2 patiënten en bij zoveel mogelijk chronische patiënten met type 2 diabetes.  We hebben de app voortdurend aangepast met nieuwe functionaliteiten en protocollen.  

We hebben meetings georganiseerd waarbij geïnteresseerde ziekenhuizen konden aansluiten om meer te horen over dit programma. Er is een verhaal gehouden hierover op het landelijk wetenschappelijke diabetescongres en de resultaten zullen in maart ook op een internationaal diabetescongres gepresenteerd en gepubliceerd worden.

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

De eerste stappen gingen voortvarend: we hadden voor ogen wat we wilden en konden snel schakelen. Het voordeel was dat we een klein kernteam hadden met een diabetesverpleegkundige, een diëtist, een internist en een implementatiespecialist. Hierdoor konden we snelheid maken en was er meteen draagvlak bij onze diabetesverpleegkundigen, wat enorm scheelde bij de implementatie. Er waren zeker technische hickups die opgelost moesten worden. Dat heeft tijd gekost. De nieuwe manier van werken heeft ook geleid tot een andere dagindeling  van onze diabetesverpleegkundigen. We hebben ons best gedaan om landelijk meer op te schalen, maar hierbij lijkt het wat af te leggen tegen het succes van het zwangerschapsdiabetesprogramma dat in de ziekenhuizen prioriteit heeft gekregen. 

We hebben vorig jaar een programma voor oudere patiënten met type 2 diabetes opgestart en zijn nu bezig met het ontwikkelen van nieuwe programma-onderdelen zoals begeleiding in het ziekenhuis en na ontslag, en het begeleiden van de novo-patiënten. 

We hebben de wens om nog sneller technisch door te ontwikkelen, maar beseffen dat een pas op de plaats soms nodig is om de huidige functionaliteiten zo optimaal mogelijk te laten lopen. 

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Het leeuwendeel van onze nieuwe type 2 patiënten neemt deel aan het programma. Bij de chronische populatie lukt dat in iets mindere mate.

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Binnen de groep nieuw verwezen type 2 diabetes patiënten hebben onderzoek gedaan naar zorggebruik, patiënt-tevredenheid, het behalen van glucose-targets en het terugverwijzen naar de eerste lijn. Dit hebben we vergeleken met conventionele begeleiding. De app is superieur ten opzichte van conventionele begeleiding wat betreft de glycemische instelling, de snelheid van behalen van targets en de duur van begeleiding in de tweede lijn. 

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Mechteld Vermeulen, internist-endocrinoloog en projectleider!