Triage van poliklinische verwijzingen, met mogelijkheid tot directe terug-verwijzing naar de huisarts

Triage van poliklinische verwijzingen, met mogelijkheid tot directe terug-verwijzing naar de huisarts

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

In het kader van “passende zorg”, worden sinds een aantal jaren alle verwijzingen (ziekenhuis-breed) naar de polikliniek, inhoudelijk beoordeeld. Als er daarbij blijkt dat er geen zorgvraag is waarvoor 2e lijns zorg van meerwaarde is, krijgt de huisarts een bericht met adviezen over de zorgvraag, zonder dat er verdere poliklinische afspraak volgt. Doelstelling is om 2e lijns zorg te leveren voor die patiënten waarvoor dat meerwaarde heeft.

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

De resultaten van dit triage-beleid werden geëvalueerd, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hierbij bleek dat voor de interne geneeskunde, 17% van de verwijzingen direct, met een schriftelijk advies kon worden terugverwezen (dus zonder poli afspraak). Van deze groep werd een klein gedeelte (8.6%) alsnog binnen 6 maanden voor dezelfde zorgvraag naar de polikliniek verwezen.  

Het kwalitatieve onderzoek gaf een gedifferentieerd beeld, met positieve ervaringen bij medisch specialisten, overwegend positieve reacties van huisartsen, en kritische opmerkingen vanuit patiënten.  

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

Punten die speelden waren onder andere draagvlak creëren, zowel binnen het ziekenhuis als bij de huisartsen, het inrichten van het logistieke proces en het inrichten van een monitorings-dashboard. 

Verder bleek de triage methodiek voor een aantal andere specialismen niet of minder goed werkzaam.

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Het triage beleid is volledig geïmplementeerd binnen de polikliniek interne geneeskunde, met een vast team internisten die de triages doen, binnen de HiX epd omgeving, volgens een vaste werkwijze.

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Volgende voorgenomen stap is evaluatie van welke zorgvragen, die direct kunnen worden terugverwezen, frequent voorkomen. Die bevindingen kunnen als input dienen voor onderwijs en optimaliseren van de NHG standaarden.

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Maarten van Aken, internist-endocrinoloog en projectleider!