Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 3-5 in de 2e lijn

Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 3-5 in de 2e lijn

Afgerond in:Q2 2024
AchtergrondinformatiePatiënten met chronische nierschade (CNS) stadium 3-5 in de 2e lijn hebben een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen en/of eindstadium nierfalen. De populatie wordt deels door internist-nefrologen behandeld, maar ook door andere internisten (endocrinologie/vasculaire), cardiologen bij hartaandoeningen, urologen en door vaatchirurgen bij vaatlijden. Populatie met CNS en verhoogd risico is in de 2e lijn niet goed in beeld. Tijdige herkenning en optimalisering van behandeling bij hoog risicopatiënten kan leiden tot verbetering van overleving en afname van cardiovasculaire en renale ziektelast. Het opsporen van deze patiënten door middel van al eerder bepaalde nierfunctie (eGFR) en/of eiwitverlies in de urine (albuminurie) kan beter in beeld brengen welke risico’s de patiënt heeft. Deze gegevens kunnen uit EPD’s worden gehaald. Bij verhoogd risico is een beoordeling van de ingestelde behandeling geïndiceerd om zo nodig aanpassingen te doen. Hierbij zijn de aanbevelingen vanuit de multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade leidend. Op dit moment maakt chronische nierschade nog geen deel uit van het kwaliteitssysteem van de nefrologie dat gebruikt wordt bij kwaliteitsvisitaties.  
DoelenHet toevoegen van chronische nierschade aan de bestaande kwaliteitsregistratie RENINE zorgt ervoor dat de kwaliteitsindicatoren voor chronische nierschade betrouwbaarder afgeleid kunnen worden zonder extra administratieve last voor professionals. Tevens wordt beter in beeld gebracht hoe de voorbereiding op eventuele nierfunctievervanging bij patiënten verloopt. Deze uitkomsten kunnen geëvalueerd worden tijdens de kwaliteitsvisitatie van de nefrologie
In samenwerking metNVVC NVvH NVU
Contactpersoon NIV Gertjan Mantjes