Op naar een gezonde arbeidsmarkt voor internisten

Op naar een gezonde arbeidsmarkt voor internisten
03-02-2022

Voorspellingen van het capaciteitsorgaan voor de werkgelegenheid in de komende jaren voor de jonge internisten zijn ongunstig, maar ook over de huidige situatie bereiken ons zorgelijke berichten. Startende internisten die niet aan een baan komen of van het ene tijdelijke contract naar het andere tijdelijke contract gaan. Ontwikkelingen die bij vele andere specialismen ook worden gezien. Factoren als de 0% groei lijn vanuit het hoofdlijnenakkoord en de verhoogde pensioenleeftijd spelen hierbij een rol. Dit terwijl de huidige en toekomstige zorgvraag, waarbij we een toename zien van het aantal (oudere) chronische zieke patiënten met meerdere aandoeningen, juist vraagt om breed opgeleide medische specialisten zoals bijvoorbeeld internisten. Deze signalen, de ongunstige voorspelingen door het capaciteitsorgaan en de resultaten van de JNIV enquête uit 2019 heeft het bestuur van de NIV ertoe bewogen om in maart 2021 de taskforce werkgelegenheid op te richten. In september 2021 heeft de taskforce haar rapport ‘Op naar een gezonde arbeidsmarkt voor internisten’ aan het NIV-bestuur gepresenteerd. Op basis van dit rapport heeft het NIV-bestuur een actieplan gemaakt voor de komende periode. 

Klik hier voor het rapport ‘Op naar een gezonde arbeidsmarkt voor internisten’.