Coen Stegeman – HEL(L)P een (verdenking) TMA!

Coen Stegeman – HEL(L)P een (verdenking) TMA!
07-11-2023

Trombotische microangiopathie (TMA) is een complexe, vaak acute aandoening met een veelheid aan onderliggende oorzaken en beïnvloedende factoren. Deze podcast gaat in op een aantal aspecten en hoopt een zetje te geven hoe goed om te gaan met (de verdenking op) TMA in een dienst. 

  • Wanneer moet je verdenking hebben op TMA
  • Wat zijn de diagnostische valkuilen en welke factoren moet je direct in kaart brengen
  • Wat is de initiële therapie en denk daarbij ook om de bijdragende/onderhoudende factoren
  • Raadpleeg de richtlijn, deze is nl. zeer handzaam en praktisch
  • Raadpleeg iemand die verstand van dit soort ziektebeelden heeft.

Belangrijke bronnen/contacten:

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie (2021)

Landelijke aHUS werkgroep

Werkgroep TTP (Nederlandse Vereniging voor Hematologie)

Beluister ook via: