Europa

Platform Europa
Met het platform Europa biedt de NIV internisten die vanuit de NIV binnen de UEMS en andere European Medical Associations betrokken zijn bij overleggen op Europees niveau, de mogelijkheid om strategische onderwerpen te bespreken, informatie uit te wisselen en input aan te leveren voor de UEMS-councilmeetings. Zo kan op Europees niveau krachtiger invloed worden uitgeoefend op de organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de internistische zorg.

UEMS
Binnen Europa zijn verschillende European Medical Associations actief waaronder de Europese Unie van Medisch Specialisten (UEMS). De UEMS bestaat sinds 1958 en vertegenwoordigt meer dan 50 medische disciplines via verschillende instanties en structuren. De belangrijkste zijn de 43 UEMS Specialist Sections, die onafhankelijk erkende specialismen in Europa vertegenwoordigen. De UEMS houdt zich voornamelijk bezig met de opleiding, Post Graduate Medical Training, Continuing Medical Education (CME) en Continuing Professional Development (CPD). Een belangrijke eis van de Europese Commissie, die ook wordt uitgedragen door de UEMS, is vrij verkeer van medisch specialisten in Europa. De NIV heeft internisten afgevaardigd in vrijwel alle voor de interne geneeskunde relevante Specialist Sections, Divisions en Boards binnen de UEMS.

EFIM
In federatief verband is sprake van een Europese internistenvereniging, de European Federation of Internal Medicine (EFIM). De EFIM, waarbij 31 landen zijn aangesloten, heeft tot doel de bevordering van de Europese integratie door contacten tussen internisten onderling. De NIV ondersteunt de activiteiten van deze vereniging door middel van een automatisch lidmaatschap van alle NIV-leden.

Samenstelling Platform Europa
Dr. H.F.H. (Harald) Brulez (voorzitter)
Prof.dr. M.A. (Michiel) van Agtmael
Dr. J. (Jelmer) Alsma
Dr. C.B. (Teri) Brouwer
Prof.dr. R.O.B. (Rijk) Gans
Dr. B. (Bas) Havekes
Dr. R.T. (Renate) de Jongh
Dr. C.T.P. (Paul) Krediet
Prof.dr. A.A. (Bram) Kroon
Dr. P. (Pieter) van Paassen
Dr. E.J.G. (Edgar) Peters
Prof.dr. A.K.L. (An) Reyners
Dr. M.B. (Maarten) Rookmaker
Prof.dr. Y.M. (Yvo) Smulders
Z. (Zana) Tempels-Pavlica
Prof.dr. A. (Annelies) Verbon
Prof.dr. M. (Michele) van Vugt
Dr. M.J. (Mariëlle) Wondergem
N.F.A. (Nicolet) in ‘t Anker, senior beleidsadviseur NIV

settings_phone

Contactpersoon

Nicolet in ‘t Anker
anker@internisten.nl
(030) 899 0652