Nieuwe beleidsregels herregistratie vastgesteld

Nieuwe beleidsregels herregistratie vastgesteld
19-04-2023

Het NIV-bestuur heeft een herziene versie van de ‘beleidsregels Herregistratie in de differentiatie Interne geneeskunde’ vastgesteld. Deze beleidsregels treden op 1 juli 2023 in werking. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de eis om basis nascholing interne geneeskunde buiten de eigen differentiatie te volgen, opgenomen in het Besluit Interne geneeskunde. Het gevolg hiervan is dat toetsing niet door de secties zal plaatsvinden, maar door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bij de herregistratie als internist. De herregistratiecommissie heeft, ten gevolge van dit besluit en enkele andere doorgevoerde wijzigingen van de RGS, een herziene versie van de beleidsregels herregistratie differentiaties interne geneeskunde opgesteld. In de Toelichting Wijzigingen kun je lezen welke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn doorgevoerd. Heb je een vraag over herregistratie? Bekijk dan de veelgestelde vragen. Kun je geen antwoord vinden op je vraag, neem dan contact op met differentiaties@internisten.nl